Skimtvarden 554 moh. er inntatt!

DNT Turbussen for spreke og turglade eldre hadde i går og i dag turer til Eiksetra og Skimtplatået. Det var to store og ganske fulle busser begge dager. Her har lang tur på onsdag inntatt Skimtvarden. Noen studerer fjerne, men i dagens gråvær nokså usynlige mål, mens andre er opptatt av lokale veivisere og mål for nye turer i området. Nesten 200 høydemeter stigning, søkkvåte myrer og glatte svaberg til tross: hit vil de tilbake, men gjerne i litt tørrere terreng og kanskje sol.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2017

Gjerdingdammen: damvokterboligen med uthus

Av Odd Tore Saugerud

Øst for reguleringshuset står damvokterboligen med uthus. En kilde sier at damvokterboligen ble bygget ny i 1908, en annen at den var arbeiderbrakka Daltjuvtomta som ble flyttet dit etter at tunnelene var ferdige. Gamle bilder fra Gjerdingdammen og fra Daltjuvtomta er av såpass dårlig kvalitet at det ikke er mulig å avgjøre om det siste er riktig.

19 Sep 2017

Rester av sikringsskap og rør i Kraftstasjonsdalen

Av Odd Tore Saugerud

Langs blåstien, omtrent midtveis mellom fangdemningen og den nederste fossen, ligger et gammelt sikringsskap og minst en rørbit henslengt på ei steinrøys. Kanskje lå kraftstasjonen i dette området? Her er det ikke tilrådelig å undersøke nærmere før terrenget blir tørrere og årsveksten har visnet ned.

19 Sep 2017

Starten på bekken ned Kraftstasjonsdalen

Av Odd Tore Saugerud

Den utsprengte renna er starten på bekken ned Kraftstasjonsdalen. Kartet fra 1872, se bilde nr. 27629, gir ingen klar forklaring på hvorfor det var nødvendig å sprenge ut en slik renne, om det da ikke er riktig at bekken fulgte veien et stykke nedover før den i bue rant ned i Almedalen. Men så gamle kart har gjerne betydelige unøyaktigheter.