Morgenstund ved Harestuvannet

Kl. 08:15 er temperaturen så vidt på minussiden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Okt 2017

Vika nord i Butleren

Av Odd Tore Saugerud

I vika nord i Butleren renner bekken fra Åbortjern ut, og her ligger også rester av tømmerrenna. Det er satt inn festebolter i to store steiner ved enden av renna, og det kan vel passe for fløting med høyere vannstand i Svarten/Butleren enn det var denne dagen.

17 Okt 2017

Grønt og stille på Butlerhytta

Av Odd Tore Saugerud

Det var grønt på vollen og ferske spor etter beltekjøretøy, men ingen folk å se på Butlerhytta denne dagen. Kanskje hadde det vært transport av elgfall? Vått i terrenget, vått på veien og bra med vann i bekken.

17 Okt 2017

Utsikt fra syd over Åbortjern nord for Butleren

Av Odd Tore Saugerud

Utsikten over Åbortjern dekker sydsiden av Åbortjernshøgda med stor granskog og store, ganske ferske hogstfelt. Styggdalen mot Huldretjern og Spålen går inn vest for denne, dvs. til venstre for høgda.