Isi gårdssag: den eneste gjenværende gårdssaga i Bærum

Saga står fortsatt slik den sto da den ble nedlagt på 1970-tallet, med to parallelle sagblader, matebord, føringsruller og justerings- og styringsmekanikk intakt. Også saghuset er ganske godt bevart, grønt av elde, men bare råte i gangbordene på siden av saga. Ikke redningløst fortapt ennå, men den står nå innenfor grensen til Isi avfallsanlegg, og det kan jo være en alvorlig trussel.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Okt 2017

Isi gårdssag: den nye sirkelsaga

Av Odd Tore Saugerud

Rundt år 1900 ble vannkraften erstattet med en lokomobil, som gjorde tjeneste på flere sager i området. Da ble gårdssaga flyttet og bygget om til sirkelsag. Rundt 1920 ble lokomobilen erstattet av en elektrisk motor, og saga var deretter i drift til ut på 1970-tallet. Den står fortsatt slik den var da den ble nedlagt.

25 Okt 2017

Isi gårdssag: demningen i Brubråtbekken

Av Odd Tore Saugerud

Isi gård har hatt gårdssag ved Brubråtbekken helt fra oppgangssagas tid. Det var en typisk flomsag, siden vannføringen i bekken vanligvis er nokså beskjeden. Eksakt alder på denne er ikke kjent. Dette er fangdemningen sett gjennom veibrua nedenfor denne. Det er ingen spor etter selve oppgangssaga lenger.

25 Okt 2017

Demningen ved Bjørumssaga

Av Odd Tore Saugerud

Demningen ved Bjørumssaga er for det meste gjemt av bladverk eller under snø, men denne dagen var det både flom og mesteparten av bladene hadde falt av trærne. En god anledning til å vise hele demningen med vann fra bunnluka og i det løpet som kunne demmes opp med bjelker i de innstøpte sporene. Flommen var ikke stor nok til å gi vann i det faste overløpet slik bilde nr. 14632 og bilde nr. 14633 fra august 2011 viser.