Trehørningen: båthuset ble ikke rehabilitert

Båthuset på vestsiden av vannet ved demningen har sett falleferdig ut lenge, og det gjør det fortsatt. Nå huser det i alle fall en plastbåt av nyere dato. Det er ingen spor etter de to gamle sunkne båtene, se bilde nr. 26122 og bilde nr. 27394, så de druknet vel igjen der de lå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Okt 2017

Trehørningdemningen: nytt overløp

Av Odd Tore Saugerud

Rehabiliteringen av demningen omfattet ny betongmantel på vannsiden, ny bunnluke og nytt damhus og nytt overløp. Her er det ganske brede overløpet med to nivåer. Det ble ikke laget bro over det, så ved høy vannstand er ikke demningen passerbar.

31 Okt 2017

Trehørningdemningen er ferdig rehabilitert

Av Odd Tore Saugerud

Oppfyllingen av Trehørningen skulle startet i april, men så sent som i august var det fortsatt arbeider på demningen, og Trehørningen var på sitt laveste nivå, se bilde nr. 27392. Nå er rehabiliteringen ferdig, og vannet er fullt til over overløpet.

29 Okt 2017

Litt hvitt ved blåstien

Av Nina Didriksen

Mens det er skiføre i nordlige marker er det bart lenger sør. Men de hvite flekkene i terrenget vitner om at vinteren er på vei også her rundt Frognerseteren, nærmere bestemt øst for Nikulpmyrene. Som vanlig på en søndag krydde det av folk på grusveiene, mens stiene var nesten folketomme.