Utsikten fra Krokstua

Krokstua ligger helt ute på kanten av Krokskogstupet, og eieren har funnet det formålstjenlig å bore ned jernstenger og henge opp tau foran det luftigste partiet. Utsikten mot syd og vest er formidabel, på originalbildet er både Gausta og Norefjell godt synlige.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Nov 2017

Den gamle skiløypa fra Gyrihaugen til Huken III

Av Odd Tore Saugerud

Den første bratte delen av skiløypa flater litt ut og svinger rett ved denne hytta, kalt Krokstua. Her er utsikten upåklagelig, se bilde nr. 27875, og den kan være en god unnskyldning for en liten pause om bena har blitt stive av all plogingen. Den andre bratte delen av løypa følger nå, minst like bratt og med skarpe svinger.

06 Nov 2017

Den gamle skiløypa fra Gyrihaugen til Huken II

Av Odd Tore Saugerud

Dette er et par svinger lenger ned i løypa enn der bilde nr. 27871 er tatt. Her ble det ploget som besatt, for nå kom det enda et bratthufs ++, før det flatet litt ut før en skarp sving. Rødmerkingen på treet er ikke gjort av meg, den får være Skiforeningens ansvar, for de har merket hele den gamle løypetraséen nylig. Dette kan bli en interessant utfordring, men nå er traséen bredere enn før, så det blir bedre plass til å ploge.

06 Nov 2017

Den gamle skiløypa fra Gyrihaugen til Huken I

Av Odd Tore Saugerud

På skikartet fra 1938 er løypa fra Gyrihaugen til Huken seter merket først omtrent rett mot nord, og deretter dreiende mot nordøst i flere buktninger. Dette stemmer med det jeg mener å huske fra turer på slutten av 1950-tallet: bratt og stedvis trangt, noe i likhet med bilde nr. 11273 og bilde nr. 26207, men der gikk den ikke. Men hvor gikk løypa da? Dette bildet og bilde nr. 27873 gir svaret. Da det ble anlagt linkstasjon på Gyrihaugen, ble den gamle løypetraséen utbedret til traktorvei, og den ble lokalt utvidet ved sprengning. Her er området som var trangt unnagjort, farten var allerede ganske bra, og nå gikk det for alvor utfor.