Kveldsstemning ved Østernvann

Etter å ha krabbet opp den delvis isdekkete skrenten i østenden av Østernvann, var det godt med en liten pause før fortsettelsen over demningen og på veien til Østernvannsvingen. Langs vannet vekslet det med is og bart med søleområder innimellom.

Kveldsstemning ved Østernvann

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

17 Nov 2017

Solnedgang og blikkstille

Av Odd Tore Saugerud

Fra østenden av Østernvann var det med blikkstille vann lett å se hvor det lå is på vannet: en ganske tynn stripe på nordsiden og i vestenden, ellers åpent. På veien mot Brunkollen var det derimot ruglet isdekke omtrent i veiens fulle bredde, og trafikken på den gikk heller langsomt, spesielt for syklister og løpende på vei nedover mot Fossum. På stiene var det det mye bart, eller muligheter til å unngå ispartier ved å gå ved siden av i det tynne snølaget.

17 Nov 2017

Abborfossen i Abborjuvet

Av Odd Tore Saugerud

Allerede et stykke nede i veien til Abborfossen hørte vi bekken, så da måtte vannføringen sjekkes. Til å være vinter var den stor, ikke rart så vått som det er i Marka nå. Nysnø i juvet rundt fossen, men ikke is eller istapper.

17 Nov 2017

Begynnende is på Østernvann

Av Odd Tore Saugerud

Langs sydsiden av Østernvann har isen begynt å legge seg, til stor fristelse for de som liker å måle istykkelsen ved å kaste stein ut på den. Veien fra Østervannsvingen var sålepreparert etter naturmetoden, ruglet blankis over det meste. Med pigger under støvlene gikk det bra.