Abbortjernmyr i Oppsjømyrene naturreservat

Oppsjømyrene naturreservat består av fem myrområder som er fredet for å ta vare på sjelden myrvegetasjon. I Abbortjernmyr rett syd for Åbortjern gjelder det spesielt den svært sjeldne orkidéen myrflangre. Restbestanden i 2012 av to individer ble overført til botanisk museum for oppformering. Skogen ble hugget og fraktet ut med hest og slede i 2013, og det ble slått ned spunt i grøftene for å få opp grunnvannstanden igjen. Vi telte til minst tolv spuntvegger, på bildet synes ti av disse.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

22 Des 2017

Tufter etter plassen Stupet

Av Odd Tore Saugerud

I det kuperte og til dels bratte Vardåsmassivet har det ikke vært mange bosettinger. Plassen Stupet ved gården Haugers kirkevei øverst i Råtadalen kan stamme fra tiden med gruvedrift i området på 1700-tallet. Beskrivelse og kart antyder to hustufter, men selv med kartet i hånden, var vi ikke i stand til å finne mer enn den ene på bildet.

22 Des 2017

Slottsberget: en spettspist maurtue og utsikt mot stupene ved Vardåsen

Av Odd Tore Saugerud

Slottsberget er den delen av Vardåsmassivet som ligger vest for den skarpe Råtadalen, som nesten deler massivet i to. Et kupert område med mange stier og tråkk, noen blåmerkede. På ryggen i øst er det også rester etter en rødmerket skiløype. Langs denne, ved Tælabonnmyra, fant vi denne spettspiste maurtua med minst ti større og mindre spetthull, sannsynligvis etter svartspett. Fra stien er det også noen utsikter mot stupene ved Vardåsen, eller mer korrekt, stupene i Haugeråsen.

22 Des 2017

Kreativ sporsetting

Av Jørgen Øverbye

Bymiljøetaten hadde gjort en flott innsats med sporsetting fra Solemskogen til Grorud. Med gamle ski var det fint å gå, selv om isklister var en nødvendighet.