På tur i nedlagte løyper

I løpet av vinteren har noen av løypene i Vettakollen-området forsvunnet fra preppekartet. Men rødmerking og skilt er der, så løypene er lette å finne. Vi gikk den som starter ved "R" i "Rishøgda" og passerer "My-" i "Mysmermyrene" på dette kartet fra 2008.

Edit

Eldre bilder i kategori: Løype- og arenakart

17 Jun 2017

Langtur

Av Arne Petter Omholt

Dagens løpetur ble på 41 km.

16 Jun 2017

Lang løpetur

Av Arne Petter Omholt

Dagens løpetur fra Majorstuen til Kringla ble på tre mil, med 7 kilo på ryggen.

11 Aug 2015

Sundvolden Møllebrug: kart over vannreservoarer og demninger

Av Odd Tore Saugerud

Kartutsnittet viser vannene med demninger: Retthelltjern (A), Bønnerudtjern (B), Svarttjern (C), Nordsetertjern (D), Kleivmyra (E) og Åbortjern (F). Selve demningene er merket med fiolett strek. Den lille demningen ved Kleivstua (G) er også merket på samme måte. I tillegg er Kongens utsikt (K) og Nordkleiva (N) merket, og starten på et mulig veivalg ned til Gygra er merket av. Det er flere store hogstfelt som ikke er på kartet, noen stier er lagt om, noen har forsvunnet, men kartet er likevel velegnet for en tur til vannene og demningene. Blåstien til Finneflakseter over Åboråsen er ikke tegnet inn som sammenhengende sti.