Groruddalens beste badevann?

Mørke skyer og kjølig luft gjør det lite fristende å ta en svømmetur selv om Steinbruvann har fine badeplasser

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2003

Ved atthaldsdammen i Ørfiske

Av Anne-Marit og Øyvind Bondkall

Ørfiskevannene hadde opprinnelig utløp mot Nitelva, men som et ledd i den store vannreguleringen på begynnelsen av 1900-tallet, ble det bygget en stor atthaldsdam her. Vannet fra Ørfiske ble ledet i tunnel mot Movatn og Maridalsvannets nedslagsfelt.

29 Sep 2003

Den gamle Greveveien mellom Ørfiskevannene

Av Anne-Marit og Øyvind Bondkall

Opprinnelig var det to vann ved Ørfiske, men da demningen her sto ferdig i 1911, ble vannstanden hevet slik at Greveveien som gikk mellom de to Ørfiskevannene forsvant. Ved nedtappingen av Ørfiske i 2002 kom det gamle veifaret tilsyne igjen, godt bevart etter mer enn 90 år under vann.

31 Mai 2003

Ennå har ikke skogen helt overtaket ved Steinvollenseter

Av Anne-Marit og Øyvind Bondkall

Det er mange år siden Steinvollenseter ble nedlagt, men ennå er det en åpen glenne i skogen som vitner om gammel setervoll.