Siste tur fra Stryken

Det holdt så vidt med sammenhengene skiløype sørover fra Stryken. Men det holdt! Myrene holdt, og bekkene lot seg passere. Bare ved krysning av vei måtte skiene av. Bildet er tatt øst for Nordre Djupdalstjern.

Siste tur fra Stryken

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

22 Apr 2018

Flotte spor fra Myrskogen

Av Eivind Molde

Nyoppkjørte, flotte skispor fra Myrskogen i dag. Dette er hovedtraseen som Jevnaker IL Ski kjører mot Vangen, med forbindelser videre både nord for E16 og i retning Kalvsjø og Stormyra/Mylla-området. Man kan med andre ord gå langt herfra...

22 Apr 2018

Vi aner fortsatt sporene

Av Eivind Molde

Vi aner fortsatt sporene bortover jordet, men de tas nok snart av våren. På jordene her på Hadeland er det lite igjen av snøen nå. Lunner vel kjører løypa som har gått bortover her - og videre opp til parkeringsplassen ved Skøyen, der den møter Grindvoll ILs løypenett.

22 Apr 2018

Rest av vinter ved Lunner stasjon

Av Eivind Molde

Noen snøhauger minner oss om en snørik vinter. Men det smelter fort nå.