Glitredammen: vannsiden av demningen

Vannsiden av demningen i Glitredammen var litt overraskende. Selve betongdemningen utgjør bare en liten del av den, mens resten, som danner overløpet, er en lav betongkrone over fjell. Bunnen er for det meste dekket av mudder, og lukter av råtten myr. Det var ingen synlige spor etter tidligere demninger.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Mai 2018

Glitredammen nedtappet

Av Odd Tore Saugerud

I dag var det oversvømmelser som preget Østlandet, men i Glitredammen var det heller lavvann. Bilde nr. 12026 viser hvordan det skulle sett ut her ved normal sommervannstand, og slik så det også så sent som på torsdag 10. mai. Det så ut som om svanene på og ved mudderbanken hadde slått seg til der, forhåpentligvis ikke for å ruge. Da kan den gjerne vente seg en våt opplevelse i løpet av sommeren.

10 Mai 2018

Fossekall på vakt

Av Odd Tore Saugerud |

I elva mellom Storflåtan og Vesleflåtan trives fossekallen, og denne dagen var et par i full aktivitet i området ved Hoffarts kanal. Den ene dykket etter føde, mens den andre holdt vakt og passet på den uvedkommende i krattet på elvebredden. Her har fruen (?, eggsvanger?) akkurat gjort unna sin tørn, mens mannen dykker rett nedstrøms steinen. Og slik holdt de på så lenge de følte at fotografen var utenfor deres intoleranseradius, men at han fortsatt var en trussel. Intoleranseradien var nå vesentlig større enn vinterstid.

10 Mai 2018

Dagens elveinnløp i Loka

Av Odd Tore Saugerud

I 1956 anla skogbestyrer Hoffart hos Løvenskiold-Vækerø en kanal for å lede tømmeret direkte fra Storflåtan til Vesleflåtan uten å gå innom Loka, se bilde nr. 20041. Nå er det stedvis bare rester igjen av skåveggene, og elva har laget seg et nytt innløp i Loka litt lenger mot øst enn det opprinnelige.