«Nye» Spikerbrukfallet

Selv om synlig fallhøyde av Spikerbrukfallet nå var mye mindre enn før, var det likevel en skikkelig loddrett foss ned i elveløpet videre. Det «gamle» Spikerbrukfallet er synlig i den øvre høyre del av bildet. Både en del av damkrona med overløp og ledemuren av betong kan sees. Det blir spennende å se hva som skjer med demningen nå, for demningen ble rehabilitert så sent som i 1982. Oppdatering: Bærum kommune opplyser at bunnlukene skal inspiseres og eventuelt utbedres, og at det vil ta minst tre uker.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Mai 2018

Glitredammen: luftsiden av demningen med bunnluker

Av Odd Tore Saugerud

Fra luftsiden av demningen var det klart at Lomma nå gikk gjennom de to bunnlukene i demningen. Vannstanden var fortsatt over lukenes nivå, og det var skikkelig fart i vannstrømmen. Det var delvis laget nytt løp, og den lille brua til det vanlige Spikerbrukfallet var fjernet. Vannstrømmen hadde allerede gjort skade på steinsettingen langs løpet.

12 Mai 2018

Glitredammen: vannsiden av demningen

Av Odd Tore Saugerud

Vannsiden av demningen i Glitredammen var litt overraskende. Selve betongdemningen utgjør bare en liten del av den, mens resten, som danner overløpet, er en lav betongkrone over fjell. Bunnen er for det meste dekket av mudder, og lukter av råtten myr. Det var ingen synlige spor etter tidligere demninger.

12 Mai 2018

Glitredammen nedtappet

Av Odd Tore Saugerud

I dag var det oversvømmelser som preget Østlandet, men i Glitredammen var det heller lavvann. Bilde nr. 12026 viser hvordan det skulle sett ut her ved normal sommervannstand, og slik så det også så sent som på torsdag 10. mai. Det så ut som om svanene på og ved mudderbanken hadde slått seg til der, forhåpentligvis ikke for å ruge. Da kan den gjerne vente seg en våt opplevelse i løpet av sommeren.