I samlet flokk fra Hvitsten

Søndag 13. mai arrangerte Vestby Turlag en nydelig tur langs Kyststien, fra Hvitsten til Kjøvangen. 76 folk var med, og lokalkjente guider ga oss mye informasjon. Turen arrangeres årvisst, og inngår i den såkalte Follosømmen - et samarbeide mellom turlagene i Vestby, Ås, Nesodden og Oppegård i dette jubileumsåret for DNT.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Mai 2018

«Nye» Spikerbrukfallet

Av Odd Tore Saugerud

Selv om synlig fallhøyde av Spikerbrukfallet nå var mye mindre enn før, var det likevel en skikkelig loddrett foss ned i elveløpet videre. Det «gamle» Spikerbrukfallet er synlig i den øvre høyre del av bildet. Både en del av damkrona med overløp og ledemuren av betong kan sees. Det blir spennende å se hva som skjer med demningen nå, for demningen ble rehabilitert så sent som i 1982. Oppdatering: Bærum kommune opplyser at bunnlukene skal inspiseres og eventuelt utbedres, og at det vil ta minst tre uker.

12 Mai 2018

Glitredammen: luftsiden av demningen med bunnluker

Av Odd Tore Saugerud

Fra luftsiden av demningen var det klart at Lomma nå gikk gjennom de to bunnlukene i demningen. Vannstanden var fortsatt over lukenes nivå, og det var skikkelig fart i vannstrømmen. Det var delvis laget nytt løp, og den lille brua til det vanlige Spikerbrukfallet var fjernet. Vannstrømmen hadde allerede gjort skade på steinsettingen langs løpet.

12 Mai 2018

Glitredammen: vannsiden av demningen

Av Odd Tore Saugerud

Vannsiden av demningen i Glitredammen var litt overraskende. Selve betongdemningen utgjør bare en liten del av den, mens resten, som danner overløpet, er en lav betongkrone over fjell. Bunnen er for det meste dekket av mudder, og lukter av råtten myr. Det var ingen synlige spor etter tidligere demninger.