Emmerstadbukta

Kyststien mellom Hvitsten og Kjøvangen går bratt ned på den fint oppbygde "Sherpastien" til Emmerstadbukta. Akkurat her heter det Mølen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Mai 2018

Vakre Hvitsten fra sør

Av Lise Henriksen

Idyllene er mange på denne 12 km lange turen fra Hvitsten til Kjøvangen - sørover langs Oslofjorden. Men perlen Hvitsten er kanskje aller finest? Her er også mye kulturhistorie.

13 Mai 2018

I samlet flokk fra Hvitsten

Av Lise Henriksen

Søndag 13. mai arrangerte Vestby Turlag en nydelig tur langs Kyststien, fra Hvitsten til Kjøvangen. 76 folk var med, og lokalkjente guider ga oss mye informasjon. Turen arrangeres årvisst, og inngår i den såkalte Follosømmen - et samarbeide mellom turlagene i Vestby, Ås, Nesodden og Oppegård i dette jubileumsåret for DNT.

12 Mai 2018

«Nye» Spikerbrukfallet

Av Odd Tore Saugerud

Selv om synlig fallhøyde av Spikerbrukfallet nå var mye mindre enn før, var det likevel en skikkelig loddrett foss ned i elveløpet videre. Det «gamle» Spikerbrukfallet er synlig i den øvre høyre del av bildet. Både en del av damkrona med overløp og ledemuren av betong kan sees. Det blir spennende å se hva som skjer med demningen nå, for demningen ble rehabilitert så sent som i 1982. Oppdatering: Bærum kommune opplyser at bunnlukene skal inspiseres og eventuelt utbedres, og at det vil ta minst tre uker.