Køllen: Enda ei hytte i giemselen

Bilde nr. 20975 og bilde nr. 28144 viser de to hyttene «i gjemselen» som var gjemt i tett skog før det ble hogd rundt dem. Men ifølge orienteringkartet skulle det også være en tredje hytte her, sannsynligvis syd for de to. Utenfor hogstfeltet er skogen tett, og terrenget bratt og uoversiktlig, og det var ingen hytte i syd. Et nytt, omfattende søk nord for hogstfeltet ledet frem til denne hytta med stort uthus og utedass. Hit gikk hverken sti eller tråkk, men hytta var ikke preget av forfall, bare av manglende bruk. Så de to hyttene på kartet er denne med uthus, mens den ene hytta lenger syd er de to i hogstfeltet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2018

Helt på kanten

Av Torgeir Stenstad

En gruppe på 14 kjentmenn besøkte kjentmannsposten "Slottet" nord for Sørkedalen i kveld. Her på den vestre toppen var det fantastisk utsikt, men stupbratt ned, så det gjaldt å være forsiktig. Til tross for høye temperaturer de siste dagene, lå det ennå snø på skyggefulle steder.

21 Mai 2018

Feviksvangen 2. pinsedag 2018

Av Anka Nordenborg

Det var flott å være på tur i Romeriksåsene 2. pinsedag, med nydelig sommervær. På Feviksvangen ble det en pause ved den gamle hvilekoia fra 1920, som nå er bygd om til ljørkoie med åpen grue i midten og soveplass til seks personer. Tidligere var det gården Fevik som setret her, og i mellomkrigstiden hentet brukerne torv her, som de blandet med husdyrgjødselen.

21 Mai 2018

Ljørkoia på Feviksvangen

Av Anka Nordenborg

Denne gamle hvilekoia ble brukt da det var torvuttak i området på 1920- og 1930-tallet. Den ble trolig oppført av Ditlef Nyberg i 1920, og er nå bygd om til ljørkoie med ovarnattingsplass til seks personer.