Åstaddammen: tidligere isdam og parkområde

Åstad gård ble kjøpt av skolestyrer Thorvald Prebensen i 1891. Det var han som bygget ny demning for isproduksjon til eksport. Han laget et parkanlegg rundt dammen, med brygger, badehus og en hvit buebro over innløpet til elva. Buebroen gikk fra odden som stikker ut fra vannet på dette bildet. Av «Paradiset», som området ble kalt på folkemunne, er det i dag få spor. Kjentmenn mener at de tre noe medtatte trærne på odden kan være plantet av Prebensen. Bilde nr. 29571 viser hvordan det så ut her med høyt (normalt) vannspeil på samme tid av året i 2004.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Mai 2018

Åstaddammen og demningen

Av Odd Tore Saugerud

Allerede i middelalderen ble Stokkerelva demt opp ovenfor Åstadfossen for å gi vann til ei mølle, og på 1600-tallet ble vannet også brukt til å drive ei oppgangssag ve Åstad gård. Demningen ble ødelagt da Drammensbanen ble bygget, og ny demning ble bygget litt høyere opp i elva i 1891. Dagens demning ble bygget da Jernbaneverket bygget den nye jernbanetraséen i området. Med dette ble arealet redusert til omtrent halvparten av det opprinnelige fra 1891. I dagens tørkeperiode er vannføringen mye lavere enn normalt. Vannspeilet er lavt, og det er bare minimumsutløp gjennom bunnluka.

28 Mai 2018

Starten på løype 836 i sommerskrud

Av Nina Didriksen

Rett nordøst for Hvitstenveien går skiløype 836 i retning Vestby kirke og Jegstad i Vestby. Det er et omfattende løypesystem over jorder og gjennom skogholt her sør i Akershus. På den andre siden av veien (bak fotografens rygg) går «Flisløypa», løype 837, se også bilde nr. 29566.

28 Mai 2018

Isfjell på Midtstuen

Av Nina Didriksen

Rester av vinterens moro finnes fremdeles her og der. I bakgrunnen skimtes toppen av den forrige Holmenkollbakken.