Med Østernvann som mål

Utover ettermiddagen strømmet folk inn til Østernvann, der badeforholdene var tipp-topp. Disse jentene har ikke langt igjen, der de sykler på skogsbilveien opp fra Østernvannsvingen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Mai 2018

Åstaddammens beboere

Av Odd Tore Saugerud |

Det var ikke et yrende liv i Åstaddammen i dag, bare vak av småfisk og en del metanbobler fra råtnende ved på bunnen. Men en stokkandmor med ni små tok flere runder i vannet, kanskje for å gjøre de små kjent med de nærmeste omgivelsene og gode gjemmeplasser i tilfelle det skulle komme fotografer og annet pakk. Men de måtte også krysse åpent vann, og her får andemor beskjed av den bakerste ungen om at farten ikke er bra. Det var til stadighet en eller to som dro på oppdagelsesreise på egen hånd, så andemor måtte snadre dem tilbake.

24 Mai 2004

Åstaddammen: høyt vannspeil 2004

Av Odd Tore Saugerud

I mai 2004 var vannstanden mer normal enn den var 14 år senere, kanskje litt høy. Da var tangen ved innløpet for det meste under vann, og det vokste bekkeblom rundt de tre allerede da nokså medtatte trærne. Da var nok dammen mer paradisisk enn i 2018 under tørken.

29 Mai 2018

Åstaddammen: tidligere isdam og parkområde

Av Odd Tore Saugerud

Åstad gård ble kjøpt av skolestyrer Thorvald Prebensen i 1891. Det var han som bygget ny demning for isproduksjon til eksport. Han laget et parkanlegg rundt dammen, med brygger, badehus og en hvit buebro over innløpet til elva. Buebroen gikk fra odden som stikker ut fra vannet på dette bildet. Av «Paradiset», som området ble kalt på folkemunne, er det i dag få spor. Kjentmenn mener at de tre noe medtatte trærne på odden kan være plantet av Prebensen. Bilde nr. 29571 viser hvordan det så ut her med høyt (normalt) vannspeil på samme tid av året i 2004.