Juntenes prekestol

I riktig gamle dager hadde juntene (lokalt for jotnene) kjerke med egen kjerkesti under Eineåsens sydstup rett nord for Sjømennenes Helseheim. Juntene hadde også egen prekestol litt nærmere stupet, så høy at det ikke var plass til den inne i kirken. Juntekjerka ble sprengt i filler under anleggsperioden av Rykkinn i 1972/73, mens prekestolen fortsatt står der. Usynlig på avstand, men ganske ruvende med sin kanskje tolv meters høyde fra foten på det meste.

Juntenes prekestol

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Jun 2018

Gammelt tømmerslep i Maridalen

Av Line Mork

Tar du turen utenfor dagens stier, kan du forbløffende ofte møte på fordums kløvstier og tømmerslep. Dette tømmerslepet ligger på østsiden av Hansakollen i Maridalen, og ble nok laget rundt 1930.

16 Jun 2018

Juni-idyll ved Vidvangen

Av Nina Didriksen

Myrull og åpen furuskog gjorde turen til Vidvangen til en flott opplevelse. Mygg og klegg hadde tatt pause, og myra var behagelig tørr å gå over etter den lange varmeperioden.

16 Jun 2018

Ingen stempling på Vidvangen

Av Nina Didriksen

Stemplingsboksen her ved Bærums høyeste punkt henger for tiden i en tynn tråd!