Sommer ved Øvre Fjølhytta

Dersom man tar av fra "hovedveien" til Heggelivann i krysset ca. kilometer før Gråseterhytta, kommer man snart til Øvre Fjølhytta.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Jun 2018

Grunnvannskilden til Sjømennenes Helseheim

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 27086 viser en stor, nokså merkelig steinkonstruksjon i lia opp fra Fram/Sjømennenes Helseheim. Utførelsen tyder på et gammelt vannreservoar, men ingen vannkilde eller vannsig er synlig. Men denne septiktanklignende konstruksjonen litt ovenfor og vest for parkeringsplassen ved tennisbanen gir svaret: dette er en grunnvannsbrønn, i sin tid med pumpe og rørledning opp til reservoaret, som da også fungerte som trykktank. Biter av rørledningen er fortsatt synlig.

16 Jun 2018

Utsikt fra juntenes prekestol over kjerkelyden

Av Odd Tore Saugerud

Slik var utsikten til juntekongen fra prekestolen på bilde nr. 29621 når han skulle tale til kjerkelyden (av norrønt lýðr, 'folk': de som er til stede i eller sogner til kirken). Som på mange prekestoler er det også her trapp opp på baksiden, men denne er både luftig og bratt, og må krabbes heller enn gås. Kolsås og Oslofjorden i bakgrunnen, mens tett skog har tatt over det noe flatere nærområdet rett foran prekestolen.

16 Jun 2018

Juntenes prekestol

Av Odd Tore Saugerud

I riktig gamle dager hadde juntene (lokalt for jotnene) kjerke med egen kjerkesti under Eineåsens sydstup rett nord for Sjømennenes Helseheim. Juntene hadde også egen prekestol litt nærmere stupet, så høy at det ikke var plass til den inne i kirken. Juntekjerka ble sprengt i filler under anleggsperioden av Rykkinn i 1972/73, mens prekestolen fortsatt står der. Usynlig på avstand, men ganske ruvende med sin kanskje tolv meters høyde fra foten på det meste.