Glitredammen: utsikt mot plassen Kastet og Mega-Løkenhavna

Det kan bli mange år til utsikten fra dambunnen igjen blir tilgjengelig, så her er den mot øst: først litt dambunn, så ingjerdet beite med kyr foran plassen Kastet, og bak den igjen stupet Mega-Løkenhavna. Ikke høyt, men med særdeles høy vanskelighetsgrad på enkelte klatreruter, se også bilde nr. 15153. Over dette og diagonalt i bildet øststupet på Nordre Kolsås, ganske vanskelig tilgjengelig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Jul 2018

Glitredammen med elveløp i meandre og småfosser

Av Odd Tore Saugerud

Etter hvert som vannstanden i Glitredammen sank, begynte Lomma å lage seg et elveløp i det tykke mudderlaget som dekker dambunnen. Som typisk der elver renner i forholdsvis flatt landskap dannet det seg meandre, og etter hvert grov elva seg ned til fjell- og steingrunn og laget små fosser og stryk, kanskje som i uregulert tid. Dette bildet er tatt rett nedenfor en mye benyttet badeplass.

04 Jul 2018

Glitredammen: helt nedtappet, demningens vannside

Av Odd Tore Saugerud

Glitredammen har vært helt nedtappet for inspeksjon av damlukene. Ingen feil ble funnet, bare overflaterust. Men nå er vannføringen i Lomma så liten at kravet til minimumsvannføring nedenfor demningen gjør at bunnlukene ikke kan strupes mer, så det er helt uvisst når Glitredammen kan fylles opp igjen. Demningen er ca. 9 meter høy og 40 meter bred. Den nærmeste bunnluken med gitter er inntaket til Spigerbrugsfaldets kraftverk, de to neste lukene er bunnluker for tapping av dammen.

03 Jul 2018

Julikveld ved Halssjøen

Av Torgeir Stenstad

Ennå bra med vann i Halssjøen, men det var en slunken bekk som rant ned i Drettvann. Varmen fortsetter, og 27-28 grader var det nok, selv her inne i skogen.