Glitredammen: en diagonal steingard midt i dammen

Da vannstanden begynte å synke, viste en steinrekke seg diagonalt over elveløpet som da dannet seg. Nå når dambunnen har tørket noenlunde opp, er det mulig å undersøke den mer inngående. Det er tydelig to deler av steingarden med en åpning mellom, der nå Lomma renner. I steingarden på vestsiden er det tydelige rester av loddrette peler av grovt treverk. På østsiden har steingarden fungert som oppfangende for søppel som har kommet med elva, mest handlevogner, men også en barnesykkel og en palle. Dette dekker over eventuelle rester av trekonstruksjoner på denne siden. Et ganske trist syn.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Jul 2018

Glitredammen: utsikt mot plassen Kastet og Mega-Løkenhavna

Av Odd Tore Saugerud

Det kan bli mange år til utsikten fra dambunnen igjen blir tilgjengelig, så her er den mot øst: først litt dambunn, så ingjerdet beite med kyr foran plassen Kastet, og bak den igjen stupet Mega-Løkenhavna. Ikke høyt, men med særdeles høy vanskelighetsgrad på enkelte klatreruter, se også bilde nr. 15153. Over dette og diagonalt i bildet øststupet på Nordre Kolsås, ganske vanskelig tilgjengelig.

04 Jul 2018

Glitredammen med elveløp i meandre og småfosser

Av Odd Tore Saugerud

Etter hvert som vannstanden i Glitredammen sank, begynte Lomma å lage seg et elveløp i det tykke mudderlaget som dekker dambunnen. Som typisk der elver renner i forholdsvis flatt landskap dannet det seg meandre, og etter hvert grov elva seg ned til fjell- og steingrunn og laget små fosser og stryk, kanskje som i uregulert tid. Dette bildet er tatt rett nedenfor en mye benyttet badeplass.

04 Jul 2018

Glitredammen: helt nedtappet, demningens vannside

Av Odd Tore Saugerud

Glitredammen har vært helt nedtappet for inspeksjon av damlukene. Ingen feil ble funnet, bare overflaterust. Men nå er vannføringen i Lomma så liten at kravet til minimumsvannføring nedenfor demningen gjør at bunnlukene ikke kan strupes mer, så det er helt uvisst når Glitredammen kan fylles opp igjen. Demningen er ca. 9 meter høy og 40 meter bred. Den nærmeste bunnluken med gitter er inntaket til Spigerbrugsfaldets kraftverk, de to neste lukene er bunnluker for tapping av dammen.