Nybakktåje

Tidlig morgen ved Nybakktåje.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Jul 2018

Morgen på Gutukollen

Av Erik Unneberg

Gutukollen er et av Nordre Land ILs nærmiljøanlegg.

04 Jul 2018

Meieriodden raste- og badeplass

Av Thore Knudsen

Like øst for Hurdal kirke, langs sykklerute 733, ligger Meieriodden raste- og badeplass. Plassen er skiltet ved veien. En gang lå det et meieri her, derav navnet på denne odden ved Hurdalssjøen. Meieriet ble startet i 1890 og var i drift til 1915. I dag er det bare navnet igjen, meieribygningen ble tatt ned og flyttet da driften var over.

04 Jul 2018

Glitredammen: en diagonal steingard midt i dammen

Av Odd Tore Saugerud

Da vannstanden begynte å synke, viste en steinrekke seg diagonalt over elveløpet som da dannet seg. Nå når dambunnen har tørket noenlunde opp, er det mulig å undersøke den mer inngående. Det er tydelig to deler av steingarden med en åpning mellom, der nå Lomma renner. I steingarden på vestsiden er det tydelige rester av loddrette peler av grovt treverk. På østsiden har steingarden fungert som oppfangende for søppel som har kommet med elva, mest handlevogner, men også en barnesykkel og en palle. Dette dekker over eventuelle rester av trekonstruksjoner på denne siden. Et ganske trist syn.