På toppen av Nybakktåje

Det er drøye bakker opp fra Dokka til toppen av Nybakktåje, men her flater det ut.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Jul 2018

Nybakktåje

Av Erik Unneberg

Tidlig morgen ved Nybakktåje.

06 Jul 2018

Morgen på Gutukollen

Av Erik Unneberg

Gutukollen er et av Nordre Land ILs nærmiljøanlegg.

04 Jul 2018

Meieriodden raste- og badeplass

Av Thore Knudsen

Like øst for Hurdal kirke, langs sykklerute 733, ligger Meieriodden raste- og badeplass. Plassen er skiltet ved veien. En gang lå det et meieri her, derav navnet på denne odden ved Hurdalssjøen. Meieriet ble startet i 1890 og var i drift til 1915. I dag er det bare navnet igjen, meieribygningen ble tatt ned og flyttet da driften var over.