Interiør i hytta Varden

Slik ser det ut i juli 2018 inne i hytta på bilde nr. 29689. Inventaret er stort sett ryddet vekk, men her er fortsatt to senger etter hverandre på tverrveggen, et hjørneskap ved siden av inngangsdøra, og luke til kjeller. Det var også en ovn som nå er fjernet. Lekkasjen gjennom hullet etter pipa har gjort at gulvet har råtnet opp der den sto. Ølflaskene kunne vært gamle trøndere fra Lade Gaards Brygghus, men var stemplet Grans Bryggeri AS, Sandefjord 03 jan 2018. Hytta er i alle fall fortsatt i bruk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Jul 2018

Hytta Varden på stupkanten mot Lommedalen

Av Odd Tore Saugerud

Nordvest på Trulsrudkollen ligger denne lille tømmerhytta på en hylle ovenfor det nær 15 meter høye stupet mot Lommedalen. Nøktern, men sikkert fin da den var ny med overbygg over inngangen.

22 Jun 2018

Minnetavle og kaffekjele

Av Steinar Bunæs

Skedsmo Historielag arrangerte 22. juni 2018 en minnemarkering ved stedet der milorghytta Musehogget lå. I dag er bare konturene av grunnmuren og rester av noen bruksgjenstander tilbake. Her ser vi minnetavlen med rester av komfyr, kaffekjele og diverse annet.

22 Jun 2018

Befaringsgruppa

Av Steinar Bunæs

Befaringsgruppa fra Skedsmo Historielag under oppsettingen av minnetavlen ved stedet milorghytta Musehogget i Romeriksåsene lå.