Ursdalen: nedre elvedal

Forrige tur i nedre del av Ursdalen stoppet med en utsikt over elvedalen videre oppover etter fossen i elvecanyonen, se bilde nr. 29644. Fra enden av idrettsbanen på Åsen er det mulig å ta seg ned på sti og utydelige tråkk til elva, og deretter nedover langs elva nesten til toppen av fossen. Bildet viser utsikten oppover derfra: stup og skrenter på begge sider, falne trær tvers over elveleiet. Mulig, men tidkrevende å ta seg frem ved lav vannføring, men i flom er hele elveleiet fylt av vann.

Ursdalen: nedre elvedal

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Jul 2018

Fuglemyrhytta under tak

Av Nina Didriksen

Om to og en halv måned er det offisiell åpning av DNTs nye ubetjente hytte ved Vettakollen, og byggeprosessen går sin gang.

11 Jul 2018

Demningen ved Øyervann

Av Odd Tore Saugerud

Ved utløpet av Øyervann mot Burudvann ligger denne gråsteindemningen. Den har delvis rast sammen, og det er ingen synlige spor igjen av reguleringsinnretninger. Bildet viser vannsiden av demningen. Den ser ikke ut til å ha blitt bygget opp med samme nøyaktighet som mange andre steindemninger i Marka, som f.eks Burudvann-demningen. Sannsynligvis ble den laget omtrent samtidig med denne for å skaffe ekstra driftsvann til Bærums Verk, men dette er ikke dokumentert.

11 Jul 2018

Hytta Red River ute av skogen

Av Odd Tore Saugerud

Hytta Red River ligger ved bekken fra Svartvann til Burudvann rett før den setter utover den bratte lia. Den ligger rett ved blåstien til Tjæregrashøgda, men har vært omgitt og gjemt av stor og mørk barskog helt til nå. I mellomkrigstida var den tilholdssted for en guttegjeng fra Lilleaker i Oslo. Én teori om opprinnelsen til navnet, er at de gjorde et forsøk på å vaske gull i bekken rett ved. Resultatet var heller magert.