Demningen i Harestuvannet

Harestuvannet er demt opp med en kombinasjon av demning og bru. Bildet viser at vannstanden er langt under normal reguleringshøyde, og på nedsiden av demningen er det tydelig at det kommer vann ut av bunnlukene. Så her reguleres det for tiden etter minste tillatte vannføring, og vannet som skulle kommet hit fra Grimsvannet, Gjerdingen og Store Daltjuven, går til Oslo i stedet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Jul 2018

Lav vannstand i Harestuvannet

Av Odd Tore Saugerud

På vei mot Katnoselva la jeg merke til at det var lange strender både i Harestuvannet og i Store Skillingen. Her er Harestuvannet sett fra syd. Bildet viser at det er mye som vanligvis er under vann, som nå ligger åpent og tørt.

18 Jul 2018

Bra vannføring i tunnelen Store Daltjuven-Ingvaldsflaten

Av Odd Tore Saugerud

Det renner også friskt ut av tunnelen Store Daltjuven-Ingvaldsflaten, betraktelig mer enn det gjorde på bilde nr. 27595 fra september 2017. Så det er vel et hint om hvorfor noen elver har minst normal sommervannføring, tørken til tross: Oslo kommune trenger vann, og har sørget for at de kan tappe reservoarene innover i Marka til laveste reguleringsstand for å skaffe byen drikkevann, ref. markanyttartikkelen «Det store vanntyveriet». Jeg rakk dessverre ikke å sjekke vannstanden i reservoarene ovenfor Store Sandungen, men det kan være mulig med litt mindre varme dager.

18 Jul 2018

Store Sandungen med et nytt hogsfelt og lange strender

Av Odd Tore Saugerud

Langs nordvestsiden av Sandungen er det et stort, ganske nytt hogstfelt. Som bildet viser, har det ikke satt særlig pris på tørkesommeren, og mesteparten har et brunt og vissent preg. Men utsikten er flott, men brune og lange strender viser at også Sandungen har merket tørken godt. Vanntilførselen fra Katnoselva og også fra Gjerdingen/Store Daltjuven, se bilde nr. 29753, er normal, og det betyr da at også Sandungen må tappes hardt.