Ursdalen: Kasteløkka mellom Urselva og Risfjellkastet

På nordsiden av elva ved Nedre Vad og videre innover mot Risfjellkastet lå denne fine grassletta med ærverdig tuntre i enden, slik dette bildet fra 2000 viser. Nå (i 2018) er dessverre sletta i ferd med å vokse til med gran, og tuntreet har for lengst råtnet og falt. Men sauer holder til her fortsatt. Dette er Kasteløkka, en av slåtteteigene til husmannsplassen Riisfjeldet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Mai 2008

Den nederste bronsealdergravrøysa på Risfjellet

Av Odd Tore Saugerud |

På Risfjellet rett nord for Ursdalens øvre del ligger det fem bronsealdergravrøyser og en mindre røys av jernaldertype. Som det høver seg for gravrøyser fra denne tiden, var utsikten formidabel. Røysa på bildet tilhører de minste og er ganske rasert, men er den hvor utsikten er minst tilgrodd, og derfor fortsatt best. Diameter for denne er åtte meter og anslått steinvolum ni kubikkmeter, mens det for de største, som ligger nærmere rassonen til åsen Knallru, er diameter 14 meter og volum omkring 75 kubikkmeter.

10 Aug 2018

Kart over Ursdalen og nærmeste omgivelser

Av Odd Tore Saugerud

Ursdalen er heldigvis dekket av det ganske nye orienteringskartet Risfjellet, utgitt av IL Tyring og Bærums Skiklubb. For et område med så mye natur og forholdsvis få stier, er et kart som dette nesten en nødvendighet for å ta seg frem i terrenget og finne frem til interessante steder. De fleste steder som er omtalt i markanyttartikkelen om Ursdalen, er navnsatt på kartet.

10 Aug 2018

Bråbrems i Korketrekkeren

Av Nina Didriksen

En syklist har klart å stoppe før den brukne grana som sperrer veien nedenfor Midtstubakken. Mange holder stor fart ned bakkene her.