Ursdalen: god avling i 2010, men høstflom

Jorda i den flatere delen av Ursdalen er god, og gir vinterfôr til dyrene på Persbråtan gård. I år 2010 var man ikke plaget med tørke slik som i 2018, og halmballene var mange. Da bildet ble tatt, var det egentlig for vått, for høstflommen hadde tatt med seg flere baller fra jordene og dratt i ut i elva, hvor de blokkerte elveløpet både ved brua ved Linbråtan og i elvesvingene ovenfor.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Mai 2004

Ursdalen: flomsaga ovenfor Persbråtan

Av Odd Tore Saugerud |

Omtrent 250 meter ovenfor Persbråtan står denne mekaniske innretningen i kanten av elveløpet. Det ser ikke ut til at delene egentlig passer sammen, og gamle er de også. Men i 1943 var disse delene tilpasset hverandre med kløkt og trekiler, slik at det var et fungerende drivverk til ei sirkelsag som sto litt høyere oppe langs veien. Nå er treverket råtnet vekk, og jernplatene som skovlene var festet til rustet bort og herpet, men bare ti år tidligere var det fortsatt rester etter disse.

24 Jun 2000

Ursdalen: Kasteløkka mellom Urselva og Risfjellkastet

Av Odd Tore Saugerud

På nordsiden av elva ved Nedre Vad og videre innover mot Risfjellkastet lå denne fine grassletta med et ærverdig tuntre i enden, slik dette bildet fra 2000 viser. I 2018 var dessverre sletta i ferd med å vokse til med gran, og tuntreet hadde for lengst råtnet og falt. Men sauer holdt i 2018 fortsatt til her. Dette er Kasteløkka, en av slåtteteigene til husmannsplassen Riisfjeldet.

11 Mai 2008

Den nederste bronsealdergravrøysa på Risfjellet

Av Odd Tore Saugerud |

På Risfjellet rett nord for Ursdalens øvre del ligger det fem bronsealdergravrøyser og en mindre røys av jernaldertype. Som det høver seg for gravrøyser fra denne tiden, var utsikten formidabel. Røysa på bildet tilhører de minste og er ganske rasert, men er den hvor utsikten er minst tilgrodd, og derfor fortsatt best. Diameter for denne er åtte meter og anslått steinvolum ni kubikkmeter, mens det for de største, som ligger nærmere rassonen til åsen Knallru, er diameter 14 meter og volum omkring 75 kubikkmeter.