Sønsteruddalen: ura nedenfor Nesseterveien

Nedenfor Nesseterveien forsvinner elva fullstendig når den passerer denne ura. Ura ender rett ovenfor traktorvadet. Nesseterveien er synlig som lyse området nær overkanten av bildet. Det er mulig å ta seg opp dit gjennom ura, men for min del klarer det seg med denne ene gangen. I forgrunnen er en ca. fire meter lang bøyd jernstang, muligens en del av den gamle veien på Altanen, se bilde nr. 20363.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Aug 2018

Sønsteruddalen: traktorvadet i Sønsterudelva sett fra nord

Av Odd Tore Saugerud

Meningen med dette bildet er å vise hvor bratt og trangt det er, selv ved traktorvadet. Her gikk det allerede på slutten av 1700-tallet en vei for kulltransport til Bærums Verk, og da var det bru her. Brufundamentene sto fortsatt her på 1950-tallet, men ble ødelagt da traktorveien ble anlagt.

25 Aug 2018

Sønsteruddalen: traktorvadet i Sønsterudelva

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet er tatt omtrent på samme sted som bilde nr. 22552. Da var det flom og elv, nå er det tørkesommer og nærmest sildrebekk. Dette er det eneste stedet mellom Rv 7 og Nesseterveien hvor det har vært noen mening i å krysse elva.

25 Aug 2018

Sønsteruddalen: Sønsterudelva rett ovenfor gamle Rv 7

Av Odd Tore Saugerud

Jeg har sett og hørt Sønsterudelva mange ganger, men mest på avstand. Denne dagen var velegnet til å følge elva siden været var tørt, og vannføringen så liten at det gikk an å gå i elveløpet. Dette er starten ved gamle Rv 7: trangt, bratt, steinet, vindfall i og tvers over elva. Og slik fortsetter det videre oppover. Her ble det mange omgående veivalg og mye krabbing. Flom i elva må være et fantastisk syn, men temmelig utligjengelig.