Over Fjellhamar bru

Fjellhamar bru sørger for at Fjellhamarveien "henger sammen" fra begge sider av Fjellhamarelva.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Aug 2018

Bra for myke trafikanter ved Fjellhamar stasjon

Av Eivind Molde

Biler til venstre, gående og syklende til høyre. Ved Fjellhamar stasjon er det omtrent like god plass til begge grupper av trafikanter.

24 Aug 2018

Lørenskog stasjon

Av Eivind Molde

Lokaltoget fra Spikkestad har satt av og tatt på passasjerene, og er klart for videre ferd mot Lillestrøm. Toget går på Norges eldste jernbanestrekning, Hovedbanen. Første prøvetur her, mellom Christiania og Strømmen, fant sted i 1853. Banen stod ferdig fram til Eidsvoll året etter. I 1898 ble Lørenskog et ordinært stoppested for reisende. Stoppestedet het da Robsrud, oppkalt etter Robsrud gård. Navnet ble endret til Lørenskog stasjon i 1909. Lørenskog stasjon er også kjent som Sesam stasjon, fra TV-serien med samme navn. Barne-TV-serien ble sendt i perioden 1991-2000. Utescenene ble innspilt her.

24 Aug 2018

Mølleparken ved Sagelva

Av Eivind Molde |

I Mølleparken ved Sagelva kan man få et godt innblikk i gammel industrihistorie. Gjennom flere hundre år var det rundt 30 sager og fem møller langs denne elva. Nærmest ser vi Strømmensaga, og nedenfor ligger Strømmenkverna. Foreningen Sagelvas Venner har tatt vare på mye av denne kulturarven, og har opparbeidet den fine Sagstien langs elva.