Strømmen stasjon - en gang endestasjon på Hovedbanen

Strømmen stasjon ligger ved Norges eldste jernbanestrekning, Hovedbanen. Stasjonen ble åpnet 4. juli 1853, og var banens endestasjon fram til hele strekningen mellom Christiania og Eidsvoll stod klar. Hovedbanen ble åpnet 1. september 1854. Stasjonsbygningen på bildet er fra 1901.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Aug 2018

Sykkelparkering under tak ved Strømmen stasjon

Av Eivind Molde |

Ved Strømmen stasjon er det god plass til å sette fra seg sykler - og her står de tørt i regnet.

24 Aug 2018

Over Fjellhamar bru

Av Eivind Molde |

Fjellhamar bru sørger for at Fjellhamarveien "henger sammen" fra begge sider av Fjellhamarelva.

24 Aug 2018

Bra for myke trafikanter ved Fjellhamar stasjon

Av Eivind Molde

Biler til venstre, gående og syklende til høyre. Ved Fjellhamar stasjon er det omtrent like god plass til begge grupper av trafikanter.