Skaugum med høstfarger og blådis

Høstfarger og Indian summer med strålende sol, mer enn 15 varmegrader, og fuktig luft med blådis ga muligheter for motiver med annerledes belysning. Her er utsikten fra Skaugumsåsen til Skaugum og videre mot Heggedal. Oslofjorden er så vidt synlig i øvre venstre hjørne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Okt 2018

Gult høstløv på blåstien

Av Odd Tore Saugerud

Blåstien mellom Djupedalsåsen og Skaugumsåsen krysser en trang dal med varmekjær løvskog. Flere steder var den dekket med gule blader, mest fra lønn, som hadde blåst av under vindværet dagene i forveien.

10 Okt 2018

Utsikt mot vest fra Djupedalsåsen

Av Odd Tore Saugerud

Djupedalsåsen er åsryggen vest for Skaugumsåsen. Ikke navnsatt på turkart M 1 : 50 000, men merket med rød K, fordi den er en gammel bygdeborg. Bratte sider mot øst og vest, spor etter murer mot syd, og fortsatt ganske bra utsikt. Mot vest gir tre tørrgraner kontrast i utsikten til Bergsåsen og Furuåsen, som er preget at blå varmedis.

09 Okt 2018

En vik i Trehørningen med atthaldsdemning

Av Odd Tore Saugerud

Vel 100 meter syd for hoveddemningen er det stor vik i Trehørningen, og der er det bygget en atthaldsdemning. Den er nå overgrodd med vegetasjon og mose, men enkelte steder er det mulig å se at den er dekket med fint tilpasset stein på samme måte som for hoveddemningen, men med slakere sider.