Asker prestegård og Asker kirke

I sol fra siden forfra og dis står Asker prestegård og Asker kirke tydelig ut foran Asker sentrum.

Asker prestegård og Asker kirke

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Okt 2018

Skaugum med høstfarger og blådis

Av Odd Tore Saugerud

Høstfarger og Indian summer med strålende sol, mer enn 15 varmegrader, og fuktig luft med blådis ga muligheter for motiver med annerledes belysning. Her er utsikten fra Skaugumsåsen til Skaugum og videre mot Heggedal. Oslofjorden er så vidt synlig i øvre venstre hjørne.

10 Okt 2018

Gult høstløv på blåstien

Av Odd Tore Saugerud

Blåstien mellom Djupedalsåsen og Skaugumsåsen krysser en trang dal med varmekjær løvskog. Flere steder var den dekket med gule blader, mest fra lønn, som hadde blåst av under vindværet dagene i forveien.

10 Okt 2018

Utsikt mot vest fra Djupedalsåsen

Av Odd Tore Saugerud

Djupedalsåsen er åsryggen vest for Skaugumsåsen. Ikke navnsatt på turkart M 1 : 50 000, men merket med rød K, fordi den er en gammel bygdeborg. Bratte sider mot øst og vest, spor etter murer mot syd, og fortsatt ganske bra utsikt. Mot vest gir tre tørrgraner kontrast i utsikten til Bergsåsen og Furuåsen, som er preget at blå varmedis.