Kapiteltjern sett fra nordenden

Kapiteltjern er langt og smalt, delvis med stupbratte sider som dekkes av storvokst granskog. Det er egentlig bare mulig å fotografere det fra sydenden og nordenden. Sydenden, som ville gitt det mest typiske inntrykket av vannet, er imidlertid oversvømt myr, så her duger bare båt eller drone. Fra nord er ikke de bratte sidene så tydelige, og her er det da også plass til tre ganske fine hytter. To av disse er med på bildet, hver med sin badebrygge.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Okt 2018

Lommegården syd for Kapiteltjern

Av Odd Tore Saugerud

Lommegården ligger rett over dalen for der Ringsmyrbekken fosser ned mot dalbunnen. Her har det blitt utført både byggearbeider og terrengarbeider den siste tiden. Nå er dalbunnen demt opp slik at bekken renner på den siden som vender mot Kapiteltjern. Dalen og myra i sydenden av tjernet er nå fylt med vann, slik at tjernet nå i praksis ender ved Lommegården.

18 Okt 2018

Et lite tjern i Ringsmyrbekken

Av Odd Tore Saugerud

Ringsmyrbekken renner gjennom myrer og en liten dal til den kommer til hyttefeltet nedenfor Skjennungslia. Blant hyttene der ligger et lite tjern, hvor bredden ved utløpet er mistenkelig rett. Denne dammen var opprinnelig en liten myr, som ble gravd ut og demt opp av hytte-eierne der omkring 1958, og blir fortsatt vedlikeholdt. Synlig bunnvegetasjon viser at mudring snart er nødvendig, og innbygget tapperør sørger for at dette er mulig uten store inngrep.

18 Okt 2018

Store Lommas kilder - Ringsmyrene

Av Odd Tore Saugerud

Store Lomma starter på Ringsmyrene nord for Løvlia. Øst for myrene kommer to ganske små bekker sammen, og danner Ringsmyrbekken som etter hvert ender ved Lommegården syd for Kapiteltjern. Bekkemøtet i kratt er vanskelig å fotografere, men her, rett etter at bekken har passert skiløypa, er den ganske tydelig der den går i lange buer gjennom myra. Bekken ser ikke stor ut, men selv nå, med liten vannføring, går den i torva og kan lett gjøre kryssing av den til en våt opplevelse.