Vøyenfallet i flom 2018: kverna, damhuset og rørstussen

Restene av installasjonene i Vøyenfallet holder fortsatt stand. På dette bildet er det tydelig hvordan Lomma fyller både det normale overløpet til høyre, og flomløpet til venstre. Den øvre delen av rørledningen har forsvunnet for lenge siden.

Vøyenfallet i flom 2018: kverna, damhuset og rørstussen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Nov 2018

Vøyenfallet i flom 2018: fossetåke og rørledning

Av Odd Tore Saugerud

Det var en fuktig fornøyelse å være langs Vøyenfallet i dag. Fossetåke over og langs hele fossen, men heldigvis var det lite trekk i lufta, så den var ganske stabil. Dette er nedre del av rørledningen til turbinen til mølla før den går inn i møllebygningen.

12 Nov 2018

Vøyenfallet i flom 2018: kverna

Av Odd Tore Saugerud

Etter helgens regn var Lomma fortsatt flomstor. På demningen ved Vøyenfallet rant det over både normalt overløp og flomløpet, og omga kverna med vann på alle kanter.

10 Nov 2018

Mot Fåbro

Av Erik Unneberg

Hovedhuset på Fåbro ved Lysakerelven ble oppført ca. 1760, og var i sin tid sommerhus for dikteren Christian Braunman Tullin (1728-1765). Han var medeier i en av industribedriftene langs elven: Faabro Spigerfabrique. Den var i virksomhet fra 1750 til 1830. Fåbro gård var for øvrig utskilt fra Sollerud gård. Bildet er tatt fra broen over Granfossen.