Søkkvåt myr over Øyangsrøysa

Her går skiløypa over om vinteren, men ennå er ikke frosten kommet, og det er disig og vått, vått, vått.

Søkkvåt myr over Øyangsrøysa

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Nov 2018

Sen ettermiddag ved Steinbutjern

Av Torgeir Stenstad

En rød jolle i opplag er det eneste som lyser opp med farge en ettermiddag i november. I bakgrunnen ser vi Steinbuseter, og bak der igjen Øyangsrøysa.

14 Nov 2018

Minnesmerker etter tømmerfløtingen over Bogstadvannet

Av Odd Tore Saugerud

En gang var det stor trafikk med tømmerfløting over Bogstadvannet og videre til sagene langs Lysakerelven. Lenser festet i stolpene i vannet ledet tømmeret på rett vei. Selv om sagene var flyttet til Fossum Bruk og tømmeret ble fraktet med biler, sto stolpene (doppene på ringeriksdialekt, dykalber i Bærum etter de stolpene hertugen av Alba «duc d´Albe» brukte til å drukne sine nederlandske motstandere på når havet flødde) fortsatt på rekke over vannet. Nå skranter de, og i undergangen har en av dem formet seg som et kors til minne om seg selv og kollegaene.

14 Nov 2018

Kråka: støpte portstolper

Av Odd Tore Saugerud

En norskamerikaner som tydeligvis var en meget ivrig murer, murte opp disse portstolpene i stien mot vest til Østernvann og Fløttmyra. På gamle kart vises det vei til Kråka som fulgte samme trasé som dagens vei, så dette var nok pynt mer enn en reell inngang. Dette bildet er tatt fra omtrent samme sted som bilde nr. 30207 fra 1936, og viser at den da åpne innmarka nå er helt gjengrodd av kratt, og at husene på Kråka ikke er synlige derfra lenger.