Skjerven gård i Maridalen

Når man går på vestsida av Maridalsvannet, beveger man seg i gammelt kulturlandskap. Her kan man stoppe opp flere steder og lære mer om omgivelsene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

23 Des 2018

25 Des 2018

Historien om Sandheimen

Av Sven Sandvik

Dette skiltet står langs løype 1418 (Fjortentjernsmyrene - Eikvelta), og forteller om Sandheimen, en av flere hytter som har stått inne på Vardalsåsen. Denne ligger helt inntil løypa, og er årsaken til at løypa ligger der i dag, står det på skiltet.

25 Des 2018

Løype 275, Aurtjern - Langmyr er ennå ikke farbar

Av Lars Kristian Bjørløw

Denne løypa som er markert med «preparert tidligere» hos Føremeldingen, er ikke mulig å bruke verken opp eller ned uten en del utfordringer. Da må det komme en del mer snø og kjøres med maskin for at den skal bli bra. Folk jeg har møtt her, har vært ganske misfornøyde. Løypa er som alle andre mindre skogsløyper. For øvrig var det mange ute på ski 1. juledag på skogsbilveiene.