På tur i kulturlandskap

Løypene står godt fra Brekke til Hammeren til tross for betydelig slitasje mange steder.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

26 Des 2018

Skjerven gård i Maridalen

Av Jørgen Øverbye

Når man går på vestsida av Maridalsvannet, beveger man seg i gammelt kulturlandskap. Her kan man stoppe opp flere steder og lære mer om omgivelsene.

23 Des 2018

25 Des 2018

Historien om Sandheimen

Av Sven Sandvik

Dette skiltet står langs løype 1418 (Fjortentjernsmyrene - Eikvelta), og forteller om Sandheimen, en av flere hytter som har stått inne på Vardalsåsen. Denne ligger helt inntil løypa, og er årsaken til at løypa ligger der i dag, står det på skiltet.