«Nye» Skoglund

Terrenget langs veien i Brekkedalen-Syljudalen har fullstendig forandret karakter etter hogsten. På begge sider av dalen er det nå åpne hogstflater som åpner for lys og utsikt. Mot øst er åsryggen nær en sammenhengende åpen flate, med bra utsikt, unntatt mot syd. Bildet er tatt ganske lavt i hogstfeltet, og viser utsikten mot nordvest mot Skoglund og E16. Sporene etter skogsmaskinene er fylt med ruglet is, og er vanskelige å ferdes i. Løypa er midlertidig nedlagt, men det blir nok en annerledes opplevelse å gå den når den blir gjenåpnet etter at anleggsperioden er over.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

11 Jan 2019

Bra på veiene, tynt med snø i terrengløypene

Av Tom Ingebrigtsen

Det går an å gå inn til Sørskogen og Sinober sørfra, både over Grisputten og Lilloseter, men det er lite snø. Ellers er det bra på veiene i Lillomarka og heller ikke så verst her i terrengløypa langs Breisjøen.

10 Jan 2019

Nytt utseende

Av Nina Didriksen

Ved Nordre Lyse er skogen blitt borte siden forrige skisesong. Fine forhold opp forbi Smedmyrkoia i dag.

10 Jan 2019

Omfattende skogsdrift ved Skoglund

Av Odd Tore Saugerud

Nye E16 skal gå i dagen nær Skoglund, og det er satt i gang omfattende skogsdrift for å gjøre klar til anleggsdriften. Her er felle- og kvistemaskinen i full sving på Bjørkåsen øst for Brekkedalen-Syljudalen. Skogsarbeiderne sa at nå var de snart ferdige med hogsten, men det vil fortsatt være store tømmerlunner langs veien, og disse må transporteres til E16.