En terskel med sjøørrettrapp(?)

Nedenfor Løkebergfossen har det blitt støpt en betongterskel med renne. En trapp til et mulig gyteområde for sjøørret under fossen? Adkomstvei for fisken ved lav vannføring? Ifølge beskrivelser i litteraturen går sjøørreten til denne fossen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

01 Mar 2019

Løkebergfossen under brua

Av Odd Tore Saugerud

Løkebergfossen har blitt lagt under bru, men er fortsatt synlig og tilgjengelig. Dette i motsetning til de fleste andre større fossene i elva, som har havnet i kulvert eller i utsprengt tunnel. Nedenfor fossen hadde Løkeberg gård en kvern som var i drift i 1686, ref. «Bærumsmarka» (1. utgave) av Trygve Christensen.

01 Mar 2019

Snødekke på Øverland bru, vårløsning i elva

Av Odd Tore Saugerud

Mildværet har satt sitt preg på Øverlandselva. Ikke vårflom, men heller ikke is og vintervannføring. På brua ligger det fortsatt snødekke, og i omegnen bærer skaren en mann uten ski.

01 Mar 2019

Lite snø utenfor, men påskeføre i løypa

Av Jonathan Roll |

Fra Kjærlighetsstien på Billingstad i Asker.