Gørjahytta fredag ettermiddag

Det var få på ski ved Gørja denne ettermiddagen, selv om forholdene var helt utmerkede. Iallfall der hvor det var oppkjørte løyper. Ellers var det hardt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

01 Mar 2019

Hydrologisk målestasjon

Av Odd Tore Saugerud

I det flatere området nedenfor Løkebergfossen ligger NVEs hydrologiske målestasjon som måler vannføringen i elva. Den måler med overfall tilsvarende målestasjonen i Sæterbekken, se bilde nr. 24648, men overfallet er her større og buet. Sist vi var her, var det flere sjøørreter som forsøkte å komme seg opp overfallet, men få klarte det.

01 Mar 2019

En terskel med sjøørrettrapp(?)

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor Løkebergfossen har det blitt støpt en betongterskel med renne. En trapp til et mulig gyteområde for sjøørret under fossen? Adkomstvei for fisken ved lav vannføring? Ifølge beskrivelser i litteraturen går sjøørreten til denne fossen.

01 Mar 2019

Løkebergfossen under brua

Av Odd Tore Saugerud

Løkebergfossen har blitt lagt under bru, men er fortsatt synlig og tilgjengelig. Dette i motsetning til de fleste andre større fossene i elva, som har havnet i kulvert eller i utsprengt tunnel. Nedenfor fossen hadde Løkeberg gård en kvern som var i drift i 1686, ref. «Bærumsmarka» (1. utgave) av Trygve Christensen.