Åsbakken/Onsaker

Bildet er tatt vestover, og vi ser Nordfjorden og Holleia i bakgrunnen. Blir alltid litt kryssing av veier på bygdeløyper.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Feb 2019

Kveld ved Smiujordet

Av Erik Unneberg

Solen har gått ned, men det var så vidt lys nok til et bilde av løypene på Smiujordet langs Røyseveien. I bakgrunnen reiser Krokskog-platået seg.

19 Jan 2019

Selte sett fra Hvitmyr

Av Øyvind Stigsrud

Her ser vi mot Selte fra skogen i Hvitmyr. Nordmarka/Krokskogen i bakgrunnen

03 Feb 2019

Ved Hanserudstua

Av Øyvind Stigsrud

Vi hadde gått fra Gomnes denne dagen i flotte løyper. Bildet er tatt rett øst for Hanserudstua.