Fortsatt snø ved Kjellerberget

Vinteren er på hell, men det er fortsatt en del snø ved Kjellerberget. Her det fint å parkere. Løypa går nordover mot Viksåsen og Steinsåsen. Vestover går skiløypa mot Hunstad, og nordover går den gjennom Hvitmyr.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

02 Mar 2019

Løypa går inn på vei

Av Morten Synstelien

Fra jordet ved Vik skole og Herredshuset går løypa rett sydover og over til Rytteraker/Gjesvold gård, men den går på veien innover i ca. 150 meter fra der bilen står parkert. Dette kan være litt vanskelig å skjønne hvis du ikke har sett på kartet.

02 Mar 2019

Smiujordet

Av Morten Synstelien

Fra jordet ved Vik skole (Smiujordet) og Hole herredshus går løypa rett sydover og over til Rytteraker/Gjesvold gård. Dette bildet er tatt nordover, der vi har Herredshuset rett fram.

02 Mar 2019

Mot skiløypene fra Vik pendlerparkering

Av Morten Synstelien

Fra pendlerparkeringa på Vik går du gjennom Vik skole for å komme til Hole herredshus som ses i bakgrunn (rødt tak). Der starter skiløypene.