Frøysugata

Bildet er tatt ved Frysugata mellom Røyse skole (Libakke) og Onsaker. Mange på ski denne dagen, og flotte forhold.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

19 Jan 2019

Solnedgang ved Hundstad

Av Øyvind Stigsrud

Flott himmel ved Hundstad denne kvelden.

19 Jan 2019

Mot Svensrud

Av Øyvind Stigsrud

Fra Hundstad ned mot Svensrud. Nordmarksryggen i bakgrunnen. Jevn, fin og slak bakke.

02 Mar 2019

Klart for storinnrykk på Krokskogen

Av Nina Didriksen |

Har du lagt merke til at fuglene har begynt å synge? Det nærmer seg vår, og de skal finne seg en make. Derfor er også tiden inne for å henge ut fuglekasser. Disse ble i helgen hengt ut nordvest på Krokskogen, og er utformet for å trekke til seg ulike fuglearter, blant annet rødstjert (kassen helt til venstre og helt til høyre), meiser (for eksempel kjøttmeis) og fluesnapper.