Juntenes prekestol sett fra baksiden

Juntenes prekestol er ikke lett tilgjengelig fra noen kant, men den enkleste veien opp på den, er nok fra sydvest, opp til skaret mot stupveggen. Så gjenstår bare den noe luftige krabbingen opp til selve toppen. Bilde nr. 29622 viser utsikten som venter der oppe.

Juntenes prekestol sett fra baksiden

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Mar 2019

Hasselrakler mot Juntenes prekestol

Av Odd Tore Saugerud |

Selv om det er steinet og bratt under Eineåsen, er det meget frodig med varmekjær løvskog. Særlig hassel gjør seg nå bemerket med rakler fylt med pollen. Den som kommer borti disse, blir gulgrønn.

21 Mar 2019

Juntenes prekestol før løvsprett

Av Odd Tore Saugerud

Varmekjær løvskog i sommerdrakt gir en fin ramme om Juntenes prekestol, se bilde nr. 29621, men skjuler de ganske barske omgivelsene. Før løvsprett kommer det bratte terrenget rett under stupveggen til Eineåsen tydeligere frem. Men lettere tilgjengelig er den ikke med delvis snødekket bratt ur med løse steiner.

21 Mar 2019

Tett på skogen

Av Jørgen Øverbye

Det var god glid i gårsdagens spor i den fine løypa som slynger seg mellom granene litt utenfor allfarvei på vei mot Bjordammen eller Skjennungen. Bildet er tatt nord for Bjordammen.