Nedre Gråseterhytte med en mektig takfonn

De gamle markahyttene er bygget for å tåle stor snelast. Nedre Gråseterhytte ligger helt inntil Gråseterveien der denne krysser Heggelielva. Løypa som går her, på veien, er svært snesikker, og brukes mye av vårskiløpere for å komme opp i høyden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

29 Mar 2019

Solid snedybde på stien til Nedre Fjølhytte

Av Jørgen Fog

Der stien til Nedre Fjølhytte krysser Gråseterveien, står dette sommertraséskiltet. Det er ingen tvil om at et fortsatt er en stund til stien kan brukes. (Og vading av elven er ikke tilrådelig i vårløsningen!)

28 Mar 2019

Middagstur i dagslys

Av Nina Didriksen

Selv med jobbslutt klokken 17 var det mulig å gå en kveldstur på ski i dagslys. Middagen ble inntatt på Skjennungsstua mens solen gled ned mot bakenforliggende åser.

29 Mar 2019

Fortsatt nok snø i Romeriksåsene

Av Jarle Jensen |

I alle fall nok til å lage scooterløyper. Her fra Drittjern.