Spor etter Bønnerudseter?

Bønnerudseter langs Bispeveien over Krokskogen er merket på gamle orienteringskart. For noen år siden ble området der den lå snauhogd, og så tett tilplantet med gran. Slik tar det seg ut nå før bunnvegetasjonen har vokst opp. På bildet er den eneste steinansamlingen i området. Den omkranser en tydelig grop helt inntil det som kan være rester av Bispeveien, men denne er stedvis ødelagt av spor etter skogsmaskiner. På setra var det i sin tid utrygt for underjordinger, så den ble lagt ned omkring år 1850.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Mai 2019

Unge terrengsyklister i Grønliåsen

Av Lise Henriksen |

En ungdomsgruppe sykler med friske tråkk på kryss og tvers i Grønliåsen - her på vei ned lysløypa.

19 Mai 2019

Utsiktstårnet fra Oldtidsveien

Av Lise Henriksen

Den nye utsiktstårnet på Grønliåsen ruver i terrenget. Åpningen skjer 2. juni kl. 12.

30 Mai 2019

God vannføring mot Sandungen

Av Nina Didriksen

Her ved Ingvaldsflaten renner vannet ut av tunnelen fra Store Daltjuven. Bekken går ut i Store Sandungen. Det kom godt påfyll av vann også fra oven denne Kr. Himmelfartsdag. Temperaturen var ensifret, det virket ikke som om dette var nest siste dag i mai.