En fint oppmurt renne under Gjøvikbanen

Elva Ela renner fra Elvann forbi Elnes til den munner ut i Hakadalselva. Ei lita elv, men likevel stor nok til at det har blitt oppført en meget forseggjort renne til den der Gjøvikbanen krysser den nær Elnes.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jun 2019

Svaberg og blomsterflor på Breivoll

Av Odd Tore Saugerud

Gråvær og regn er ikke det rette for å vise kvalitetene til Breivoll som friluftsområde, men blomsterprakten ved dette svaberget var likevel fristende for flere turdeltagere med kamera, og kunne lett forsinket tilbakereisen.

12 Jun 2019

Drengestua på Breivoll

Av Odd Tore Saugerud

DNT Turbussen fikk en forhåndsinnvielse av Breivoll i drengestua med foredrag om DNTs nye aktivitetssenter. Planene for friluftsaktiviteter og overnatting er omfattende, og stedet ser ut til å ha stort potensial.

12 Jun 2019

Kjærnesdammen, en oppdemt isdam

Av Odd Tore Saugerud

Isskjæring for eksport til Europa var en viktig industri fra midten av 1800-tallet, og det ble anlagt mange kunstige dammer på høydedragene langs Oslofjorden. Kjærnesdammen ble anlagt ved å demme opp et naturlig oppkomme, og her foregikk isproduksjon til langt ut på 1900-tallet.