Ela: ei skrøpelig bru

Fra boligfeltet Kolonien langs Gjøvikbanen går det en sti til Ela. Følger man elva nedover fra der den kommer nær elva, kommer man til denne skrøpelige brua, som likevel fortsatt er passerbar. Ved sidene av elva er det ganske store hauger av stein, som tydeligvis er ryddet vekk fra elveleiet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Jun 2019

En fint oppmurt renne under Gjøvikbanen

Av Odd Tore Saugerud

Elva Ela renner fra Elvann forbi Elnes til den munner ut i Hakadalselva. Ei lita elv, men likevel stor nok til at det har blitt oppført en meget forseggjort renne til den der Gjøvikbanen krysser den nær Elnes.

12 Jun 2019

Svaberg og blomsterflor på Breivoll

Av Odd Tore Saugerud

Gråvær og regn er ikke det rette for å vise kvalitetene til Breivoll som friluftsområde, men blomsterprakten ved dette svaberget var likevel fristende for flere turdeltagere med kamera, og kunne lett forsinket tilbakereisen.

12 Jun 2019

Drengestua på Breivoll

Av Odd Tore Saugerud

DNT Turbussen fikk en forhåndsinnvielse av Breivoll i drengestua med foredrag om DNTs nye aktivitetssenter. Planene for friluftsaktiviteter og overnatting er omfattende, og stedet ser ut til å ha stort potensial.