Videre fra Mariholtet

Mariholtet er et knutepunkt i Østmarka, med veier inn både fra nord, vest og sør. Veien rett fram går over åsryggen til Nøklevann.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Aug 2004

Siste lille bakken - så blir det mat å få

Av Eivind Molde

Mariholtet er et populært turmål i Østmarka, både sommer og vinter.

14 Aug 2004

Helt nord i Elvåga

Av Eivind Molde

Veien fra Ellingsrud følger elva innover til du skimter nordspissen av Nord-Elvåga gjennom skogen. Herfra er det ca 1,5 kilometer igjen til du er framme på Mariholtet. Denne delen av Elvåga kalles forresten Fri-Elvåga. Her er det fritt fram for å bade og raste, i motsetning til lengre sør, der vannet brukes som drikkevannskilde (de to delene er skilt med en demning ved Mariholtet).

14 Aug 2004

Murer med historie

Av Eivind Molde

Langs disse murene var det engang livlig - den gang da konsul Thomas Heftye drev Sarabråten, det aller første utfartsstedet i Oslo-marka. Konsul Heftye kjøpte stedet i 1856, og både en rekke celebre gjester og folk flest fra Oslo-området besøkte Sarabråten. På slutten av 1800-tallet var dette det mest benyttede utfartsstedet for folk i byen.